"AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. - AP (Sprzedaż krajowa)

"AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. - oddział AP (Sprzedaż krajowa)

powstała w 2009 roku tworząc tym samym ósmy oddział firmy. Zapraszamy serdecznie do siedziby oddziału przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 25 w Zielonej Górze.


  • POMPY I ARMATURA - tel. 68 451 11 82
  • SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN - tel. 68 451 11 83
  • NAWODNIENIA, DESZCZÓWKA, FONTANNY - tel. 68 456 76 04, 68 456 76 68
  • TECHNIKA GRZEWCZA - tel. 68 451 11 80
  • ELEKTROZAWORY - tel. 68 451 11 83
  • UZDATNIANIE WODY - tel. 68 456 76 68
  • ARMATURA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - tel. 68 451 11 83
  • CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS - tel. 68 451 11 82